Verdamping Kristallisatie Skid

  • Evaporation crystallization skid

    Verdampingskristallisatie skid

    De toepassing van verdampingskristallisatieskid in de afvalwaterbehandeling van aardgaszuiveringsinstallaties dient geanalyseerd te worden in combinatie met het fasediagram van Na2SO4-NaCl-H2O.Verdampingskristallisatie is niet alleen het proces van het scheiden van zout en water, maar kan ook de oplosbaarheidskenmerken van elk anorganisch zout combineren om het anorganische zout effectief stapsgewijs in het verdampingskristallisatiesysteem te scheiden.